288255
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
288255
Arbeidskraftkostnadene opp 1,9 prosent i industri
statistikk
2017-03-06T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Indeksen viser endringer i gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per betalte time gjennom året.

Arbeidskraftkostnadsindeks4. kvartal 2016, førebelse tal

Arbeidskraftskostnadsindeksane måler endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftskostnader, samla for heiltids- og deltidstilsette per betalt time.

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Arbeidskraftkostnadene opp 1,9 prosent i industri

Førebels indeks for totale arbeidskraftskostnader i industri syner ein auke på 1,9 prosent frå 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. Dette gir ei endring frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 på 2,4 prosent.

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
4. kvartal 20163. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift155,22,01,4
Industri160,01,92,4
Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvatn156,51,82,2
Vatn, avløp, renovasjon147,50,72,1
Byggje- og anleggsverksemd146,70,03,1
Varehandel153,90,02,5
Samferdsel151,31,21,7
Hotell- og serveringsverksemd133,70,92,4
Informasjon og kommunikasjon152,1-0,33,3
Omsetning og drift av fast eigedom153,9-0,51,0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting150,20,61,2
Forretningsmessig tenesteyting137,80,52,5
Undervisning161,20,61,8
Helse og sosialtenester155,70,11,9
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar145,10,61,7
Personleg tenesteyting161,90,22,6

I olje- og gassutvinning og bergverksdrift syner indeksen for totale arbeidskraftskostnader ein auke på 2,0 prosent frå 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. Tilsvarande tal i bygge- og anleggsverksemder og varehandel syner inga endring.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB